CIFRE

Binnen Maatschap CIFRE heerst een cultuur waarbij kwaliteit de boventoon voert. De missie van Maatschap CIFRE is om een kwaliteitsmaatschap te zijn. Als maatschap willen wij er voor onze bestaande relaties en cliënten zijn.

Over CIFRE

Opgericht

CIFRE is het Italiaanse woord voor cijfers. Het team van CIFRE biedt ondersteuning op het gebied van financiële- en fiscale dienstverlening zoals het hoort. Onze mensen staan voor persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van onze relaties. CIFRE biedt op haar vakgebied gerichte, praktische en op maat gesneden oplossingen. Onze Maatschap CIFRE is opgericht op 1 juni 2010.

Advies

Het team van CIFRE is opgeleid om adequaat te adviseren op hun vakgebied. Daar wordt binnen onze maatschap veel aandacht aan besteed. In de zomer van 2022 is ons kantoor positief door de toetsing van onze beroepsorganisatie NBA gekomen en voldoet continue aan de meest huidige eisen.

Enthousiast

Onze kracht ligt in een enthousiaste persoonlijke begeleiding.

Ervaring

De ruime ervaring van het team van Maatschap CIFRE op nationaal en internationaal terrein biedt ruimte voor praktische en gerichte oplossingen voor haar relaties. Dit geldt zowel voor ondersteuning op het gebied van accountancy, kantoororganisatie, administratieve keuzes, als voor fiscale advisering. De relatie met de cliënten staat daarbij centraal.

Diensten

Maatschap CIFRE verleent financiële diensten op het gebied van accountants werkzaamheden, fiscaal advies en samenstelling van aangiften ten behoeve van de Belastingdienst op ieder gebied.

Accountants werkzaamheden

Onder de accountants werkzaamheden bij Maatschap CIFRE valt de administratieve- en financiële begeleiding van de relatie met de daarop betrekking hebbende praktische oplossingen. Een voorbeeld hiervan zijn de online boekhoudingen. Daarnaast horen het afgeven van samenstellingsverklaringen bij jaarrapporten, assistentie op diverse gebieden en de ondernemingsadvisering ook bij de accountants werkzaamheden van CIFRE.

Fiscale advisering

Fiscale advisering heeft betrekking op de persoonlijke omstandigheden waarin de relatie zich bevindt. Te denken valt bijvoorbeeld aan zijn belang bij en in de onderneming, familieomstandigheden, aandeelhoudersbelangen en opvolgingsbegeleiding. Verder wordt de relatie begeleid bij zijn of haar contacten met de fiscus in ruime zin en worden second opinions afgegeven.

Samenstellen van aangiften

Het samenstellen van aangiften omvat o.a. de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting, maar ook de schenkbelasting, de erfbelasting en het verzorgen van de periodieke BTW-aangiften.

Medewerkers

Paul Scholte

Paul Scholte

Partner/Accountant AA

Paul Scholte is partner van de maatschap en is als accountant verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende accountantswerkzaamheden binnen maatschap CIFRE. Daarnaast is Paul verantwoordelijk voor de commerciële invulling van de accountantspraktijk van de maatschap in ruime zin. Paul is verder intern verantwoordelijk voor de financiën van de maatschap en stimuleert hij de medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden. Hij doet dit met erg veel plezier en geniet iedere dag van dit vrije beroep. 

Babette Assmann

Babette Assmann

Partner/Belastingadviseur RB

Babette Assmann is partner van de maatschap. Babette heeft de zesjarige opleiding aan de Federatie Belastingacademie voltooid en is nu Register Belastingadviseur (RB). Binnen CIFRE is zij verantwoordelijk voor de gehele aangiftepraktijk, dit bestaat uit de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en de erfbelasting. Tevens biedt zij ondersteuning bij fiscale vraagstukken op allerlei gebieden. Als belastingadviseur dien je je altijd te blijven ontwikkelen en dat is belangrijk omdat de belastingwetgeving voortdurend verandert. 

Lisanne Scholte

Lisanne Scholte

Junior Partner/Belastingadviseur RBc

Lisanne Scholte is als Register Belastingconsulent verbonden aan het RB (Register Belastingadviseur). Haar rol bestaat uit een combinatie van accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden. Daarnaast bestaan haar werkzaamheden uit het ontzorgen en ondersteunen van MKB-ondernemers en DGA’s. Hierbij vindt zij het belangrijk dat ondernemers en DGA’s inzicht hebben in hun financiële en fiscale gang van zaken.

Contact

  • CIFRE
  •  
  • Veluwezoom 7
  • Cube 1.40
  • 1327AA, Almere
  • Nederland
  •  
  • T +31(0)36 7200870